PVC Vinduer - Hvorfor PVC Vindu?

PVC vinduer er forhåndsvis nytt i Norge, men er populært i resten av Europa. I Europa har PVC vinduer en markedsandel på rundt 50 % mens den er nokså lavere både i Norge og i Skandinavia. I Tyskland har PVC vinduer en markedsandel på rundt 70 %.

PVC vinduer er laget av en sterk type plast mye lik den du finner i hagemøbler. De er ment å være vedlikeholdsfrie og vil kun trenge at hengslene smøres årlig.


Polyvinylklorid (PVC) er et et polymer av kloreten. Det er et vinylstoff som er stivere en en polyetylen, og lettere å farge. PVC-plast blir i tillegg til vinduer brukt til f.eks. takrenner, hageslanger, trampoliner, leketøy, møbler, vinyltapet, vinylbelegg og til isolasjon i elektriske ledninger.

Kvalitet og Pris på PVC Vindu

Priser på PVC vinduer varierer veldig, og det samme gjør kvaliteten. Det er viktig at man sjekker rundt og får grundig informasjon før man tar et valg.

Det finnes mange billige PVC vinduer, men det er viktig at man også tenker på hvilke behov man har både for varmeisolasjon og lydisolasjon. Kvaliteten på PVC vinduer har også forbedret seg med tiden, så det er ønskelig at man velger moderne modeller som har bedre holdbarhet.

PVC Vinduer og Isolasjon

PVC vinduer isolerer godt både for varme og lyd, men det er viktig at man gjør undersøkelser og velger et vindu som er tilpasset det norske klima med sterk kulde om vinteren.

Moderne PVC vinduer er bygget lagvis slik at det oppstår luftrom inne i vinduskarmen. Dette virker isolerende og fungerer på samme måte som om du har på deg flere lag med klær.

Om man velger moderne PVC vinduer som er tilpasset det nordiske klimaet vil man raskt finne et vindu som dekker de behovene man har.

Vedlikehold av PVC Vinduer

PVC vinduer er vedlikeholdsfrie og vil ikke slites på samme måte som trevinduer som mister maling eller råtner når de blir fuktige.

Du slipper med andre ord å tenke på maling av PVC vinduer, men du må være forberedt på å smøre hengslene årlig på samme måte som du må med andre typer vinduer.

Et PVC vindu vil aldri trenge skraping, og de skal ikke males. Dette betyr slutt på pussing og maling av vinduskarmer.

En annen fordel med PVC vinduer er at de ikke falmer i sollys. Moderne PVC vinduer har et solfilter som gjør at de ikke gulner i solen slik som hagemøbler ofte gjør. Dette gjør at du beholder fine vinduer i lang tid. Et PVC vindu vil heller ikke råtne eller flise seg opp slik som trevinduer eller trevinduer dekket med aluminium ofte gjør.

I og med at vi lever i et land hvor det regner og snør store deler av året er dette en stor fordel for norske vinduer.

PVC og Miljøvern

PVC er ikke et veldig miljøvennlig materiale, og vil ved brann utgi giftig klorgass. Materialet er også lite miljøvennlig både ved produksjon og nedbrytelse.


Copyright © 2011 PVCVinduer.com - Personvern PVC Vinduer